Bijlage 4 Subsidies

Onderstaand overzicht geeft het overzicht van de uitbetaalde subsidies in 2016 en 2017. Ten opzichte van het jaar 2016 is er van het totale subsidiebudget 2% afgeroomd voor het beschikbaar stellen van innovatiesubsidies. Daarnaast is er nog eens 2% bezuinigd en is er een aanvullende bezuiniging van 30.000 euro verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat vrijwel alle organisaties te maken hebben gekregen met een bezuiniging op de subsidie van 6,7%. In een enkel geval zal een ander percentage te constateren zijn, wat te maken heeft met aanvullende subsidies in het sociaal domein of een andere subsidieopbouw. Ook bij de sportsubsidies is een afwijking hierop te constateren. De sportsubsidies zijn nl. gebaseerd op het ledenaantal en de verenigingen hebben een vast (lager) bedrag per lid gekregen.

De aanvragen voor incidentele subsidies kunnen in principe nog ingediend worden in dit lopende jaar 2017. Aangezien het budget volledig besteed is, zullen aanvullende aanvragen niet meer gehonoreerd kunnen worden. Dit wordt op de gemeentelijke site voor het indienen reeds aangegeven.

Over het jaar 2018 valt het volgende te zeggen. De termijn voor het indienen van aanvragen voor 2018 sloot op 1 september. De aanvragen zitten nu in de beoordelingsfase. Hoe de verdeling van het subsidiebudget er in 2018 uit komt te zien is op dit moment nog niet te zeggen. Een aanvullende bezuiniging van overall 2% ten opzichte van de subsidies in 2016 is als taakstelling ingeboekt.
Tabel 159 Reguliere subsidies

Reguliere subsidies

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2016

Subsidies 2017

PROGRAMMA 1

VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

Bureau Halt

7.650

7.137

Reddingsbrigade Leidschendam

1.336

1.246

PROGRAMMA 3

ECONOMIE

Festiviteiten

Den Hartog festival  > Jazz Culinair (Ver. Centrum Horeca V.)

1.070

998

Oranjever. Kon. Wilhelmina

2.667

2.488

St. Paardensport Voorschoten

1.107

1.000

Weekend van Voorschoten

2.138

1.995

Vlietloop Voorschoten

800

746

St. Nationale Muziekdag Voorschoten

2.499

2.332

PROGRAMMA 4

ONDERWIJS

Voorzieningen onderwijs (alg)

Basisschool De Regenboog / commissie schoolsport

4.200

3.919

St. Kinderspeelzaal Voorschoten - VVE-subsidie

28.500

26.591

Educatieve tuin

St. Voor Elkaar Voorschoten - educatieve tuin (heemtuin)

7.500

6.998

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Internationale contacten

Jumelage Voorschoten-Kita

0

0

Kunst en cultuur

BplusC

55.336

51.628

Christelijke Oratoriumver. Exultate Deo

350

zie innovatie

Commissie Open Kerk

0

0

Harmonie Voorschoten

5.243

4.892

Museum Voorschoten

9.900

9.237

Musicultura

7.717

6.500

Muziekvereniging Laurentius

9.999

9.329

Sinfonietta Voorschoten

1.975

1.000

St. Behoud Oude Motor gemalen

905

844

St. Cultureel gebruik Dorpskerk

0

0

St. Duivenvoorde

0

0

St. Kinderfilmtheater Voorschoten

2.450

2.286

St. Kinderfilmtheater Voorschoten

0

zie innovatie

St. Podium Jong Professionals Jazz

1.000

933

St. Spuit 41

809

755

St. Voor Elkaar Voorschoten - Merelhof

27.665

25.812

St. Concertkamer Voorschoten

0

0

St. Musica Antica da Camera

6.235

5.500

Toneelgroep Voorschoten

1.700

1.586

Voorschotens Kamerkoor

1.500

1.400

Voorschotense Kunstkring

1.285

1.199

Vox Clara

1.500

1.350

Vereniging tot Behoud van Oud Groen en Leefbaar VS

2.100

1.959

Openbaar bibliotheekwerk

St. Openb. Bibliotheek - CIPVW

2.500

St. Openb. Bibliotheek Vst - Wassenaar

347.135

326.209

Sport(subsidies)

Avanti

0

0

Bridgeclub Noord Hofland

350

350

Eerste Voorschotense Zwemver. (EVZV)

1.170

2.100

EVBC Badmintonvereniging

880

550

Handbalvereniging Voorschoten HVV '70

2.499

1.080

Honk en Softbalvereniging HSV Adegeest

1.700

580

IJsclub Voorschoten

1.800

3.330

Jeu de Boule De Six Pret

813

350

Mixed Hockey club MHC Forescate

7.530

9.690

OSV Palmare

1.320

zie innovatie

Roeivereniging Rijnland

2.020

820

Schaakvereniging

750

550

Slank en Kwiek

1.830

1.570

St. Tennispark Adegeest

700

350

Tennisvereniging TV Forescate

3.330

1.740

Ver. Voorschotense Visserij belangen

2.100

1.070

Volleybalvereniging Gemini Kangeroes

1.030

550

Voorschoten '97

8.500

8.380

Lokale omroep/kabel

St. Agglomeratieomroep Holland Centraal

12.260

12.986

PROGRAMMA 6

SOCIAAL DOMEIN

Kinderopvang

St. Kinderspeelzaal Voorschoten

151.000

140.883

Prev. Onderst. Jeugd

Festival voor de jeugd

5.000

4.665

Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland

200.000

205.260

Integrale jeugdgez.h

RDOG HM: Jeugd preventieteam (was: Bureau Jeugdzorg west)

13.500

21.227

Scouting Kimball O'Hara

9.999

9.329

Scouting Leif Erikson

9.999

9.329

Scouting Maurits

1.374

1.000

Speel-o-theek 'Tante leen'

2.000

1.866

St. Scouting Impeesa

960

900

St. Vakantiepas

4.274

3.988

Bevord.mij.verkeer (wmo5)

Kwadraad - MIKA Thuiscoach

16.000

23.325

Kwadraad - MIKA Thuiscoach

9.000

0

Kwadraad - Schoolmaatschappelijk Werk

44.000

37.320

St. Buddy Netwerk

10.228

3.665

Mantelzorg (wmo4)

St. Voor Elkaar Voorschoten - mantelzorgondersteuning

107.000

99.831

Vrijwilligers (wmo4)

St. Voor Elkaar Voorschoten - professionalisering VIVE

40.000

0

St. Voor Elkaar Voorschoten - vrijwilligerscentrale VIVE

28.895

26.959

Schuldhulpverlening

Kwadraad - Sociaal Raadslieden

32.000

29.856

Gezondheid (algemeen)

Leidse Rechtswinkel

1.603

1.496

Oogvereniging Leiden en omstreken

350

0

Reuma patiënten vereniging Leiden e.o.

0

467

Rode Kruis, afdeling Welfare

0

0

St. Alzheimer Café

1.000

933

St. Huisdieren voor Ouderen (HUVO)

750

0

St. Welzijn en Zorg Doven Z.H.

350

350

UDCN Vlietlanderit

600

560

Zonnebloem, afdeling Voorschoten

1.900

1.000

Bevord.mij.verkeer

Kwadraad - Algemeen Maatschappelijk Werk

249.187

223.676

Kwadraad - Crisishulpverlening

10.000

28.867

Kwadraad - Meldpunt Tijdelijk Huisverbod

7.500

zie amw

St. Autotocht Bejaarden (Van Ouden Van Dagen)

2.499

1.000

St. Ouderenbus Voorschoten

5.850

5.458

St. Voor Elkaar Voorschoten - Ouderen

166.291

155.150

Begeleide participatie

St. Vluchtelingenwerk Rijnade (Zuid Holland Noord)

32.380

60.388

St. Vluchtelingenwerk Rijnade (Zuid Holland Noord)

32.345

0

Mantelzorgond 3D

St. Voor Elkaar Voorschoten - mantelzorgondersteuning

71.200

66.430

Club- en buurthuis

Buurthuis Bloemenwijk/Boschgeest

6.350

5.925

Gilde Samenspraak

1.603

1.496

NVVH vrouwennetwerk

850

793

RK Parochie Moeder Godskerk

0

0

St. Jansland

350

0

St. Voor Elkaar Voorschoten - Merelhof

9.435

0

St. Voor Elkaar Voorschoten - Merelhof

0

0

St. Assalem

5.775

5.388

St. Topaz Buurthuis Vlietwijk - beheer & ontw. Buurthuis

2.000

1.866

St. Topaz Buurthuis Vlietwijk - buurtfunc. ontmoetingspunt

6.350

5.925

Vereniging Noord-Hofland

8.350

7.791

Wijkraad Dorpskerk

0

0

Totaal subsidies uit Subsidieplan

1.907.450

1.748.277

Tabel 160 Innovatiesubsidies

Innovatiesubsidies 2017 (tussenstand)

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2017

PROGRAMMA 0

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Overige stelposten (P0)

Stichting DoreMifa

625

Ondernemersvereniging Voorschoten

2.500

Kwadraad Innovatie

5.000

Stichting MEE Innovatie

3.635

Voor Elkaar Innovatie

5.000

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland

10.000

Stichting Filmtheater Voorschoten programma documentaires e.d. "kinderen"

1.000

Stichting Dress for Success - incidenteel

1.000

Onderwatersportvereniging Palmare

1.300

Exultate Deo voor Mattheus Passion

3.000

Volkstuindersvereniging Voorschoten incidenteel

700

Repair Café Voorschoten

2.500

Mw. N. Wolthuis, gerontoloog en journalist

0

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Digisterker

981

Kunstkring Voorschoten

908

Totaal subsidies innovatiebudget 2017

38.149


Tabel 161 Overige subsidies

Overige subsidies

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2016

Subsidies 2017

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Onderhoud kinderboerderij

Volkstuindersvereniging Voorschoten subsidieplan

0

350

Kunst en Cultuur

Protestantse Gemeente Voorschoten orgel-beiaardconcerten

1.500

933

PROGRAMMA 6

SOCIAAL DOMEIN

Club- en buurthuis

Woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk "Individuele activiteiten"

0

17.727

Prev. onderst. Jeugd

Stichting Jeugd en Samenleving (JES)

15.825

14.765

Clientondersteuning MEE 3D

Stichting MEE Zuid Holland Noord CJG en Integrale Vroeghulp

11.443

10.676

Clientondersteuning MEE 3D

Stichting MEE Zuid Holland Noord "prestatiedenken"

181.734

169.558

Re-integratievoorz. (wwb werk)

St. Voor Elkaar-Tegenprestatie

4.500

4.199

Jeugdprev team 3D

RDOG HM - CJG dienstverl. 2017 (aanvull. diensten PZJ 2017)

37.886

21.577

PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Centrum Jeugd + Gezin (CJG)

Humanitas Home Start

10.750

10.030

Centrum Jeugd + Gezin (CJG)

Stichting Vitalis

0

3.087

Gezondheid (algemeen)

St. Hospice Wassenaar

0

9.330

Totaal overige subsidies

263.638

262.232