Biijlage 5 Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (voor mutaties reserves)
P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Baten175.600175.600175.600175.600175.600
Lasten-2.650.205-2.690.033-2.697.378-2.687.478-2.686.821
Saldo-2.474.605-2.514.433-2.521.778-2.511.878-2.511.221
Taakveld: 0.2 Burgerzaken
Baten409.365410.098410.098410.098410.098
Lasten-866.299-805.817-835.817-803.268-803.268
Saldo-456.934-395.719-425.719-393.170-393.170
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten959.278134.278134.278134.278134.278
Lasten-252.596-294.376-294.267-294.159-283.239
Saldo706.682-160.098-159.989-159.881-148.961
Taakveld: 0.4 Overhead
Baten23.58623.58623.58623.58623.586
Lasten-6.694.880-6.860.047-6.877.841-6.795.562-6.800.358
Saldo-6.671.294-6.836.461-6.854.255-6.771.976-6.776.772
Taakveld: 0.5 Treasury
Baten948.3061.250.8841.218.7491.187.4641.084.192
Lasten-883.169-760.668-684.087-678.353-596.909
Saldo65.137490.216534.662509.111487.283
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Baten4.375.1305.571.6425.524.7605.577.1025.780.621
Lasten-429.073-371.092-322.109-322.109-322.109
Saldo3.946.0575.200.5505.202.6515.254.9935.458.512
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Baten909.781983.256980.015983.626997.542
Lasten00000
Saldo909.781983.256980.015983.626997.542
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Baten1.263.4841.311.6531.311.6531.311.6531.311.653
Lasten-80.822-80.822-80.822-80.822-80.822
Saldo1.182.6621.230.8311.230.8311.230.8311.230.831
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Baten25.968.23026.227.37426.402.37126.555.50126.643.011
Lasten00000
Saldo25.968.23026.227.37426.402.37126.555.50126.643.011
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Baten1.591.658168.703155.444110.27060.790
Lasten42.095-683.756-511.768-423.229-445.152
Saldo1.633.753-515.053-356.324-312.959-384.362
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten00000
Lasten-20.000-31.295-63.605-15.0880
Saldo-20.000-31.295-63.605-15.0880
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
P1 VeiligheidBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten104.840104.840104.840104.840104.840
Lasten-1.387.739-1.353.470-1.353.328-1.353.188-1.353.046
Saldo-1.282.899-1.248.630-1.248.488-1.248.348-1.248.206
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten18.51818.76218.76218.76218.762
Lasten-572.685-436.410-436.230-436.050-436.050
Saldo-554.167-417.648-417.468-417.288-417.288
P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Baten77.53277.53277.53277.53277.532
Lasten-2.268.186-2.766.701-2.859.226-3.021.433-3.553.175
Saldo-2.190.654-2.689.169-2.781.694-2.943.901-3.475.643
Taakveld: 2.2 Parkeren
Baten12.29412.46612.46612.46612.466
Lasten-30.112-25.702-25.702-25.702-25.702
Saldo-17.818-13.236-13.236-13.236-13.236
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Baten00000
Lasten-9.840-6.067-6.067-6.067-6.067
Saldo-9.840-6.067-6.067-6.067-6.067
P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Baten27.00027.00027.00027.00027.000
Lasten-256.595-311.378-215.378-215.378-175.378
Saldo-229.595-284.378-188.378-188.378-148.378
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten00000
Lasten0-3.222-3.222-3.222-3.222
Saldo0-3.222-3.222-3.222-3.222
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Baten39.55240.06540.06540.06540.065
Lasten-68.369-50.974-50.974-50.974-50.974
Saldo-28.817-10.909-10.909-10.909-10.909
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Baten70.745111.699111.699111.699111.699
Lasten-20.139-21.181-21.043-20.902-20.902
Saldo50.60690.51890.65690.79790.797
P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten00000
Lasten-12.994-19.541-19.541-19.541-19.541
Saldo-12.994-19.541-19.541-19.541-19.541
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Baten46.00046.00046.00046.00046.000
Lasten-1.184.795-1.174.067-1.133.795-1.128.891-1.123.988
Saldo-1.138.795-1.128.067-1.087.795-1.082.891-1.077.988
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten21.8986.8986.8986.8986.898
Lasten-538.208-472.002-437.038-436.234-436.234
Saldo-516.310-465.104-430.140-429.336-429.336
P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Baten6767676767
Lasten-197.250-159.020-158.237-157.456-157.456
Saldo-197.183-158.953-158.170-157.389-157.389
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Baten67.93167.58167.23166.88166.531
Lasten-1.162.465-1.238.164-1.237.204-1.195.246-794.285
Saldo-1.094.534-1.170.583-1.169.973-1.128.365-727.754
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Baten14.01814.01814.01814.01814.018
Lasten-412.776-373.227-370.975-368.727-238.727
Saldo-398.758-359.209-356.957-354.709-224.709
Taakveld: 5.4 Musea
Baten00000
Lasten-13.319-11.780-11.780-11.780-11.780
Saldo-13.319-11.780-11.780-11.780-11.780
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Baten29.96329.96329.96329.96329.963
Lasten-263.787-233.853-233.853-233.854-233.853
Saldo-233.824-203.890-203.890-203.891-203.890
Taakveld: 5.6 Media
Baten18.15118.15118.15118.15118.151
Lasten-395.100-399.354-392.115-384.877-384.877
Saldo-376.949-381.203-373.964-366.726-366.726
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Baten768.202193.53226.00226.00226.002
Lasten-3.292.833-2.819.098-2.683.335-2.654.381-2.654.798
Saldo-2.524.631-2.625.566-2.657.333-2.628.379-2.628.796
P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten174.842174.842174.842174.842174.842
Lasten-1.872.004-1.821.575-1.681.743-1.543.907-1.543.444
Saldo-1.697.162-1.646.733-1.506.901-1.369.065-1.368.602
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Baten00000
Lasten-568.797-528.161-489.967-489.773-489.579
Saldo-568.797-528.161-489.967-489.773-489.579
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Baten4.844.5494.721.6534.721.6534.721.6534.721.653
Lasten-6.140.026-6.140.384-6.140.384-6.140.384-6.140.384
Saldo-1.295.477-1.418.731-1.418.731-1.418.731-1.418.731
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Baten258.8100000
Lasten-3.039.862-232.144-181.755-182.166-182.166
Saldo-2.781.052-232.144-181.755-182.166-182.166
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Baten090.00010.00010.00010.000
Lasten-15.983-1.280.620-998.729-1.008.808-1.008.808
Saldo-15.983-1.190.620-988.729-998.808-998.808
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten00000
Lasten-1.093.240-1.288.813-1.288.071-1.212.329-1.212.329
Saldo-1.093.240-1.288.813-1.288.071-1.212.329-1.212.329
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten454.167413.000413.000413.000413.000
Lasten-2.208.868-1.998.941-2.087.226-2.090.688-2.120.792
Saldo-1.754.701-1.585.941-1.674.226-1.677.688-1.707.792
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten00000
Lasten-3.550.793-3.604.505-3.624.097-3.763.284-3.764.665
Saldo-3.550.793-3.604.505-3.624.097-3.763.284-3.764.665
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten00000
Lasten-176.139-172.877-103.747-103.543-103.543
Saldo-176.139-172.877-103.747-103.543-103.543
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten00000
Lasten-537.153-837.420-837.420-837.420-837.420
Saldo-537.153-837.420-837.420-837.420-837.420
P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.1 Volksgezondheid
Baten00000
Lasten-1.045.771-1.054.471-1.052.896-1.051.320-1.051.256
Saldo-1.045.771-1.054.471-1.052.896-1.051.320-1.051.256
Taakveld: 7.2 Riolering
Baten3.451.9562.670.7652.771.5452.757.9572.757.957
Lasten-2.374.958-1.629.402-1.690.804-1.756.087-1.804.694
Saldo1.076.9981.041.3631.080.7411.001.870953.263
Taakveld: 7.3 Afval
Baten3.438.2803.283.7123.291.5033.206.9763.206.976
Lasten-2.317.182-2.056.492-2.187.122-2.100.995-2.152.078
Saldo1.121.0981.227.2201.104.3811.105.9811.054.898
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Baten00000
Lasten-486.632-420.528-446.528-446.528-446.528
Saldo-486.632-420.528-446.528-446.528-446.528
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten311.738315.941315.941315.941315.941
Lasten-278.561-269.252-269.184-266.318-276.213
Saldo33.17746.68946.75749.62339.728
P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Baten900.0000000
Lasten-623.454-1.676.164-676.137-676.111-801.084
Saldo276.546-1.676.164-676.137-676.111-801.084
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Baten3.553.880923.162679.039487.986240.622
Lasten-3.409.807-964.286-720.869-530.533-306.109
Saldo144.073-41.124-41.830-42.547-65.487
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Baten392.725611.880611.880611.880611.880
Lasten-1.750.190-1.098.804-1.098.799-1.098.795-1.098.789
Saldo-1.357.465-486.924-486.919-486.915-486.909
Totaal baten programma's55.722.07650.230.60349.926.65149.769.75749.674.236
Totaal lasten programma's-55.411.561-51.527.956-49.592.215-49.122.960-49.038.614
Geraamde saldo van baten en lasten310.515-1.297.353334.436646.797635.622
Mutaties reserves per taakveld
Programma: P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Onttrekking reserves902.282250.000250.000250.000250.000
Toevoeging reserves-51.8750000
Mutaties reserves850.407250.000250.000250.000250.000
Taakveld: 0.2 Burgerzaken
Onttrekking reserves30.000030.00000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves30.000030.00000
Taakveld: 0.4 Overhead
Onttrekking reserves00000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves00000
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Onttrekking reserves20.00031.29563.60515.0880
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves20.00031.29563.60515.0880
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Onttrekking reserves100.308100.308000
Toevoeging reserves-37.181-37.181000
Mutaties reserves63.12763.127000
Programma: P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Onttrekking reserves4.170.063158.308158.308158.308458.308
Toevoeging reserves-4.269.7630000
Mutaties reserves-99.700158.308158.308158.308458.308
Programma: P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Onttrekking reserves72.000136.00040.00040.0000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves72.000136.00040.00040.0000
Programma: P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onttrekking reserves27.4000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves27.4000000
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Onttrekking reserves235.37749.48249.48249.48249.482
Toevoeging reserves-276.966-92.322-92.322-92.322-36.433
Mutaties reserves-41.589-42.840-42.840-42.84013.049
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Onttrekking reserves15.3000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves15.3000000
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Onttrekking reserves290.0200000
Toevoeging reserves-290.0200000
Mutaties reserves00000
Programma: P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Onttrekking reserves252.4930000
Toevoeging reserves-226.0930000
Mutaties reserves26.4000000
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Onttrekking reserves178.90050.000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves178.90050.000000
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Onttrekking reserves0265.000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves0265.000000
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Onttrekking reserves10.0000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves10.0000000
Programma: P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Onttrekking reserves45.7920000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves45.7920000
Programma: P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Onttrekking reserves212.6481.002.7102.7102.7102.710
Toevoeging reserves-162.6480000
Mutaties reserves50.0001.002.7102.7102.7102.710
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Onttrekking reserves4.207.17541.12441.83042.54765.487
Toevoeging reserves-4.351.2480000
Mutaties reserves-144.07341.12441.83042.54765.487
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Onttrekking reserves500.0000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves500.0000000
Totaal onttrekking reserves11.269.7582.084.227635.935558.135825.987
Totaal toevoeging reserves-9.665.794-129.503-92.322-92.322-36.433
Totaal mutaties reserves1.603.9641.954.724543.613465.813789.554
Geraamde resultaat (na verwerking mutaties reserves)
Programma: P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Resultaat baten1.077.882425.600425.600425.600425.600
Resultaat lasten-2.702.080-2.690.033-2.697.378-2.687.478-2.686.821
Resultaat saldo-1.624.198-2.264.433-2.271.778-2.261.878-2.261.221
Taakveld: 0.2 Burgerzaken
Resultaat baten439.365410.098440.098410.098410.098
Resultaat lasten-866.299-805.817-835.817-803.268-803.268
Resultaat saldo-426.934-395.719-395.719-393.170-393.170
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Resultaat baten959.278134.278134.278134.278134.278
Resultaat lasten-252.596-294.376-294.267-294.159-283.239
Resultaat saldo706.682-160.098-159.989-159.881-148.961
Taakveld: 0.4 Overhead
Resultaat baten23.58623.58623.58623.58623.586
Resultaat lasten-6.694.880-6.860.047-6.877.841-6.795.562-6.800.358
Resultaat saldo-6.671.294-6.836.461-6.854.255-6.771.976-6.776.772
Taakveld: 0.5 Treasury
Resultaat baten948.3061.250.8841.218.7491.187.4641.084.192
Resultaat lasten-883.169-760.668-684.087-678.353-596.909
Resultaat saldo65.137490.216534.662509.111487.283
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Resultaat baten4.375.1305.571.6425.524.7605.577.1025.780.621
Resultaat lasten-429.073-371.092-322.109-322.109-322.109
Resultaat saldo3.946.0575.200.5505.202.6515.254.9935.458.512
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Resultaat baten909.781983.256980.015983.626997.542
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo909.781983.256980.015983.626997.542
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Resultaat baten1.263.4841.311.6531.311.6531.311.6531.311.653
Resultaat lasten-80.822-80.822-80.822-80.822-80.822
Resultaat saldo1.182.6621.230.8311.230.8311.230.8311.230.831
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Resultaat baten25.968.23026.227.37426.402.37126.555.50126.643.011
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo25.968.23026.227.37426.402.37126.555.50126.643.011
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Resultaat baten1.591.658168.703155.444110.27060.790
Resultaat lasten42.095-683.756-511.768-423.229-445.152
Resultaat saldo1.633.753-515.053-356.324-312.959-384.362
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Resultaat baten20.00031.29563.60515.0880
Resultaat lasten-20.000-31.295-63.605-15.0880
Resultaat saldo00000
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Resultaat baten100.308100.308000
Resultaat lasten-37.181-37.181000
Resultaat saldo63.12763.127000
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
Resultaat baten00000
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo00000
Programma: P1 VeiligheidBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Resultaat baten104.840104.840104.840104.840104.840
Resultaat lasten-1.387.739-1.353.470-1.353.328-1.353.188-1.353.046
Resultaat saldo-1.282.899-1.248.630-1.248.488-1.248.348-1.248.206
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Resultaat baten18.51818.76218.76218.76218.762
Resultaat lasten-572.685-436.410-436.230-436.050-436.050
Resultaat saldo-554.167-417.648-417.468-417.288-417.288
Programma: P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Resultaat baten4.247.595235.840235.840235.840535.840
Resultaat lasten-6.537.949-2.766.701-2.859.226-3.021.433-3.553.175
Resultaat saldo-2.290.354-2.530.861-2.623.386-2.785.593-3.017.335
Taakveld: 2.2 Parkeren
Resultaat baten12.29412.46612.46612.46612.466
Resultaat lasten-30.112-25.702-25.702-25.702-25.702
Resultaat saldo-17.818-13.236-13.236-13.236-13.236
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-9.840-6.067-6.067-6.067-6.067
Resultaat saldo-9.840-6.067-6.067-6.067-6.067
Programma: P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Resultaat baten99.000163.00067.00067.00027.000
Resultaat lasten-256.595-311.378-215.378-215.378-175.378
Resultaat saldo-157.595-148.378-148.378-148.378-148.378
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Resultaat baten00000
Resultaat lasten0-3.222-3.222-3.222-3.222
Resultaat saldo0-3.222-3.222-3.222-3.222
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Resultaat baten39.55240.06540.06540.06540.065
Resultaat lasten-68.369-50.974-50.974-50.974-50.974
Resultaat saldo-28.817-10.909-10.909-10.909-10.909
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Resultaat baten70.745111.699111.699111.699111.699
Resultaat lasten-20.139-21.181-21.043-20.902-20.902
Resultaat saldo50.60690.51890.65690.79790.797
Programma: P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-12.994-19.541-19.541-19.541-19.541
Resultaat saldo-12.994-19.541-19.541-19.541-19.541
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Resultaat baten46.00046.00046.00046.00046.000
Resultaat lasten-1.184.795-1.174.067-1.133.795-1.128.891-1.123.988
Resultaat saldo-1.138.795-1.128.067-1.087.795-1.082.891-1.077.988
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Resultaat baten49.2986.8986.8986.8986.898
Resultaat lasten-538.208-472.002-437.038-436.234-436.234
Resultaat saldo-488.910-465.104-430.140-429.336-429.336
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Resultaat baten6767676767
Resultaat lasten-197.250-159.020-158.237-157.456-157.456
Resultaat saldo-197.183-158.953-158.170-157.389-157.389
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Resultaat baten303.308117.063116.713116.363116.013
Resultaat lasten-1.439.431-1.330.486-1.329.526-1.287.568-830.718
Resultaat saldo-1.136.123-1.213.423-1.212.813-1.171.205-714.705
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Resultaat baten29.31814.01814.01814.01814.018
Resultaat lasten-412.776-373.227-370.975-368.727-238.727
Resultaat saldo-383.458-359.209-356.957-354.709-224.709
Taakveld: 5.4 Musea
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-13.319-11.780-11.780-11.780-11.780
Resultaat saldo-13.319-11.780-11.780-11.780-11.780
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Resultaat baten319.98329.96329.96329.96329.963
Resultaat lasten-553.807-233.853-233.853-233.854-233.853
Resultaat saldo-233.824-203.890-203.890-203.891-203.890
Taakveld: 5.6 Media
Resultaat baten18.15118.15118.15118.15118.151
Resultaat lasten-395.100-399.354-392.115-384.877-384.877
Resultaat saldo-376.949-381.203-373.964-366.726-366.726
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Resultaat baten768.202193.53226.00226.00226.002
Resultaat lasten-3.292.833-2.819.098-2.683.335-2.654.381-2.654.798
Resultaat saldo-2.524.631-2.625.566-2.657.333-2.628.379-2.628.796
Programma: P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Resultaat baten174.842174.842174.842174.842174.842
Resultaat lasten-1.872.004-1.821.575-1.681.743-1.543.907-1.543.444
Resultaat saldo-1.697.162-1.646.733-1.506.901-1.369.065-1.368.602
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-568.797-528.161-489.967-489.773-489.579
Resultaat saldo-568.797-528.161-489.967-489.773-489.579
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Resultaat baten5.097.0424.721.6534.721.6534.721.6534.721.653
Resultaat lasten-6.366.119-6.140.384-6.140.384-6.140.384-6.140.384
Resultaat saldo-1.269.077-1.418.731-1.418.731-1.418.731-1.418.731
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Resultaat baten437.71050.000000
Resultaat lasten-3.039.862-232.144-181.755-182.166-182.166
Resultaat saldo-2.602.152-182.144-181.755-182.166-182.166
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Resultaat baten0355.00010.00010.00010.000
Resultaat lasten-15.983-1.280.620-998.729-1.008.808-1.008.808
Resultaat saldo-15.983-925.620-988.729-998.808-998.808
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Resultaat baten10.0000000
Resultaat lasten-1.093.240-1.288.813-1.288.071-1.212.329-1.212.329
Resultaat saldo-1.083.240-1.288.813-1.288.071-1.212.329-1.212.329
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Resultaat baten454.167413.000413.000413.000413.000
Resultaat lasten-2.208.868-1.998.941-2.087.226-2.090.688-2.120.792
Resultaat saldo-1.754.701-1.585.941-1.674.226-1.677.688-1.707.792
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-3.550.793-3.604.505-3.624.097-3.763.284-3.764.665
Resultaat saldo-3.550.793-3.604.505-3.624.097-3.763.284-3.764.665
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-176.139-172.877-103.747-103.543-103.543
Resultaat saldo-176.139-172.877-103.747-103.543-103.543
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-537.153-837.420-837.420-837.420-837.420
Resultaat saldo-537.153-837.420-837.420-837.420-837.420
Programma: P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.1 Volksgezondheid
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-1.045.771-1.054.471-1.052.896-1.051.320-1.051.256
Resultaat saldo-1.045.771-1.054.471-1.052.896-1.051.320-1.051.256
Taakveld: 7.2 Riolering
Resultaat baten3.451.9562.670.7652.771.5452.757.9572.757.957
Resultaat lasten-2.374.958-1.629.402-1.690.804-1.756.087-1.804.694
Resultaat saldo1.076.9981.041.3631.080.7411.001.870953.263
Taakveld: 7.3 Afval
Resultaat baten3.438.2803.283.7123.291.5033.206.9763.206.976
Resultaat lasten-2.317.182-2.056.492-2.187.122-2.100.995-2.152.078
Resultaat saldo1.121.0981.227.2201.104.3811.105.9811.054.898
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Resultaat baten45.7920000
Resultaat lasten-486.632-420.528-446.528-446.528-446.528
Resultaat saldo-440.840-420.528-446.528-446.528-446.528
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Resultaat baten311.738315.941315.941315.941315.941
Resultaat lasten-278.561-269.252-269.184-266.318-276.213
Resultaat saldo33.17746.68946.75749.62339.728
Programma: P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Resultaat baten1.112.6481.002.7102.7102.7102.710
Resultaat lasten-786.102-1.676.164-676.137-676.111-801.084
Resultaat saldo326.546-673.454-673.427-673.401-798.374
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Resultaat baten7.761.055964.286720.869530.533306.109
Resultaat lasten-7.761.055-964.286-720.869-530.533-306.109
Resultaat saldo00000
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Resultaat baten892.725611.880611.880611.880611.880
Resultaat lasten-1.750.190-1.098.804-1.098.799-1.098.795-1.098.789
Resultaat saldo-857.465-486.924-486.919-486.915-486.909
Geraamde baten66.991.83452.314.83050.562.58650.327.89250.500.223
Geraamde lasten-65.077.355-51.657.459-49.684.537-49.215.282-49.075.047
Geraamde resultaat1.914.479657.371878.0491.112.6101.425.176