Toelichting baten en lasten

Overzicht van baten en lasten
Onderstaande tabel geeft het resultaat van de primitieve begroting voor 2017 in vergelijking met de realisatie over 2015 en de aangepaste begrotingscijfers over 2016

Tabel: 150 Overzicht baten en lasten 2017 -2018

Programma'sBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-20172018
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning36.624-11.83524.78936.257-12.57823.679
P1 Veiligheid123-1.960-1.837124-1.790-1.666
P2 Verkeer en vervoer90-2.308-2.21890-2.798-2.708
P3 Economie137-345-208179-387-208
P4 Onderwijs68-1.736-1.66853-1.666-1.613
P5 Sport, cultuur en recreatie898-5.738-4.839323-5.234-4.911
P6 Sociaal Domein5.732-19.203-13.4705.399-17.905-12.506
P7 Volksgezondheid en milieu7.202-6.5036996.270-5.430840
P8 Wonen en bouwen4.847-5.783-9371.535-3.739-2.204
Mutaties reserves
P0 Bestuur en ondersteuning1.053-89964382-37344
P2 Verkeer en vervoer4.170-4.270-1001580158
P3 Economie720721360136
P4 Onderwijs27027000
P5 Sport, cultuur en recreatie541-567-2649-92-43
P6 Sociaal Domein441-2262153150315
P7 Volksgezondheid en milieu46046000
P8 Wonen en bouwen4.920-4.5144061.04401.044
Resultaat66.992-65.0771.91452.315-51.657657