Wat willen we bereiken?

  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;
  • Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;
  • Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

3.1
Economische ontwikkeling

Versterken en toekomstbestendig maken van de centrumfunctie van Voorschoten samen met ondernemers en inwoners;

Vergroten van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid  in samenwerking met de regio;

Stimuleren van werkgelegenheid met aandacht voor duurzame  bedrijvigheid.

Visie voor het versterken, herinrichten en kwalitatief verbeteren van het centrum

Samenwerking taskforce

Accountmanagement arbeidsmarkt in samenwerking met W&I

Dienstverlening door de bedrijfscontactfunctionarissen versterken (participatie)

Onderzoek naar versterking winkelcentrum Hofland als boodschappencentrum.

3.2
Fysieke bedrijfs-infrastructuur

Zorgdragen voor, en stimuleren van, een hoog kwaliteitsniveau van de bedrijfsinfrastructuur.

Faciliteren van initiatieven op de bedrijventerreinen Dobbewijk en Rouwkooplaan

3.3
Bedrijfsloket en -regelingen

Versterken samenhang en gebiedskwaliteiten door het instellen  van een goed werkende parkmanagement-organisatie;

Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers door het E-loket en vermindering van de regeldruk.

Uitvoeren Bedrijven investeringszone (BIZ) Dobbewijk.

Stimuleren evenwichtig aanbod weekmarkt en standplaatsen

3.4
Economische promotie

Beter op de kaart zetten wat Voorschoten te bieden heeft door het  verbeteren van de toeristische infrastructuur.  Toeristen zullen hierdoor meer besteden.

Samen met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing en Gemeente Wassenaar uitvoering geven aan de activiteitenlijst 2017-2019

Uitvoeren Economie 071 projecten: Be good and tell it, Expat Centre en Centrum voor Vitaliteit.

Verbeteren Toeristische Bewegwijzering

Samenwerken toeristische sector regio Leiden en Den Haag

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?