Bijlage 6 Investeringen

Tabel 162 Investeringsplanning

Investeringsplanning 2018-2021

Onderdeel

Betreft

Af

Investering

investerings

schrijv.

2017

2018

2019

2020

2021

plafond?

termijn

Ja

bruggen

10

Investeringen in Bruggen

57.500

58.390

342.500

57.500

57.500

civiel

7

VOLKSWAGEN CADDY, 41 BX DP, WAGEN NR 252

25.000

groen

7

VOLKSWAGEN TRANSPORTER88 BL JJ, WAGEN NR 234

45.000

wegen

7

2 Mercedes Benz 309 CDI   241, 242

112.000

reiniging

7

FUSO Canter gesloten opbouw 244

68.158

groen

7

2 FUSO Canter gesloten open wagen 236, 239

99.604

reiniging

1

MEYER LST 57 SMAL, WAGENNUMMER V001

4.600

reiniging

1

MEYER LST 57 BREED, WAGENNUMMER V002

6.800

reiniging

1

2 Schuitemaker Rolbezem 1 + 2

14.300

reiniging

1

NISSAN X RAIL 60 RV LL, WAGEN NR 201

15.000

reiniging

7

ravo , WAGEN NR 265

150.238

reiniging

10

NIDO, NAT 4,0 M3 STROOIER 1, VOO5

39.000

wegen

15

Investeringen wegen

720.000

werkplaats

7

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 97 BX DJ, WAGEN NR 251

33.000

begraafplaats

7

Roberine 264

65.000

begraafplaats

7

Ford TC 24 Trekker 263

36.000

Economie

25

Uitbreiding haven 'De Kom'

145.000

Nieuw aangedragen investeringen 2018

Geen

Subtotaal Investeringen (onderdeel investeringsplafond)

202.500

176.390

699.500

234.500

839.200

Nee

afval

7

BURG, BPA 10-20, WF DJ 11, WAGEN NR 291

50.000

afval

7

Volvo, BS-LX-68, nr 221

afval

7

daf BV ND 12, WAGEN NR 212

223.000

afval

7

daf BV ND 13, WAGEN NR 213

211.250

afval

7

daf

211.250

afval

7

HUFFERMANS 14 KEER VC 11 TOT EN MET VC24

117.000

afval

7

2 aanhangers (Hapert)   292, 293

20.000

afval

7

MERCEDES BENZ, BL BN 87, WAGEN NR 214

afval

1

PUINCONTAINER. 10 M3, VC08

6.000

afval

1

PUINCONTAINER. 20 M3, VC07

6.000

afval

1

SCHENK GLASCONTAINER. 20 M3, VC01

15.000

afval

1

SCHENK GLASCONTAINER. 20 M3, VC02

afval

1

SCHENK KUNSTSTOFCONTAINER. 20 M3, VC06

25.000

afval

1

SCHENK PAPIERCONTAINER. 20 M3, VC03

15.000

afval

1

SCHENK TAKKENCONTAINER. 20 M3, VC04

10.000

afval

1

SCHENK TAKKENCONTAINER. 20 M3, VC05

10.000

0

afval

1

SCHENK Containers

11.000

50.000

afval

15

Investeringen afvalbeleidsplan

285.000

659.500

287.680

riolering

15

Meetapparatuur vGRP 2014-2018

60.000

riolering

15

Minigemalen vGRP 2014-2018

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

riolering

15

Randvoorzieningen vGRP 2014-2018

riolering

15

Verbetering grondwatermeetnet vGRP 2014-2018

riolering

15

Hoofdgemalen vGRP 2014-2018

80.516

riolering

45

Persleidingen vGRP 2014-2018

riolering

45

Vrijvervalriolering vGRP 2014-2018

555.649

1.662.000

1.292.512

1.320.180

1.346.806

riolering

45

waterkwaliteitsopgave riolering vGRP 2014-2018

Riolering

40

Investering VGRP Kon. Marinelaan

80.000

Riolering

15

gemalen: 1 Molenlaan in 2020 en 2 Krimwijk II in 2021

137.600

42.510

Water

40

waterbouwkundige kunstwerken vGRP 2014-2018

275.000

200.000

275.000

275.000

275.000

Riolering

7

MERCEDES BENZ. BB ST 62. WAGEN NR 271

200.000

Water

1

Damwand

6.413

Subtotaal Investeringen (Gesloten circuit)

1.366.165

2.643.500

2.551.192

2.191.693

1.694.316

Nee

afval

7

Reconstructie Vlietwijk (Afval)

20.000

(vanwege

groen

40

Reconstructie Vlietwijk (groen)

226.049

eerder

ovl

30

Reconstructie Vlietwijk (openbare verlichting)

189.386

besluit)

riolering

45

Reconstructie Vlietwijk (riolering)

189.818

wegen

30

Reconstructie Vlietwijk (wegen)

1.198.592

Subtotaal Investeringen (Vlietwijk)

1.823.845

0

0

0

0

Eindtotaal

3.392.510

2.819.890

3.250.692

2.426.193

2.533.516Tabel 163 Afschrijvingslasten investeringsplan, onderdeel investeringsplafond

Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond

Investeringen

2018

2019

2020

2021

Investeringen in Bruggen

5.750

11.589

45.839

51.589

VOLKSWAGEN CADDY, 41 BX DP, WAGEN NR 252

0

3.571

3.571

3.571

VOLKSWAGEN TRANSPORTER88 BL JJ, WAGEN NR 234

0

6.429

6.429

6.429

2 Mercedes Benz 309 CDI   241, 242

0

0

0

16.000

FUSO Canter gesloten opbouw 244

0

0

9.737

9.737

2 FUSO Canter gesloten open wagen 236, 239

0

0

14.229

14.229

MEYER LST 57 SMAL, WAGENNUMMER V001

0

0

0

0

MEYER LST 57 BREED, WAGENNUMMER V002

0

0

0

0

2 Schuitemaker Rolbezem 1 + 2

0

0

0

0

NISSAN X RAIL 60 RV LL, WAGEN NR 201

0

15.000

0

0

ravo , WAGEN NR 265

0

0

21.463

21.463

NIDO, NAT 4,0 M3 STROOIER 1, VOO5

0

0

3.900

3.900

Investeringen wegen

0

0

0

0

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 97 BX DJ, WAGEN NR 251

0

4.714

4.714

4.714

Roberine 264

0

0

0

9.286

Ford TC 24 Trekker 263

0

0

0

0

Uitbreiding haven 'De Kom'

5.800

5.800

5.800

5.800

Totale afschrijvingslasten investeringsplan 2018 -2021

11.550

47.103

115.682

146.718

afschrijvingslasten knooppunt Voorschoten (Raadsbesluit 5-3-2015)

50.000

50.000

50.000

50.000

afschrijvingslasten Kon. Marinelaan (deel knooppunt Voorschoten)

2.000

2.000

2.000

2.000

Afschrijvinglasten toetsing begroting 2018-2021

63.550

99.103

167.682

198.718

Investeringsplafond 2018-2021*

100.000

200.000

300.000

400.000

Restant investeringsplafond 2018-2021

100.897

132.318

201.282

Nieuw aangedragen investeringen 2018

Geen

0

0

0

0

Totale afschrijvingslasten nieuwe investeringen 2018

0

0

0

Totale afschrijvingslasten investeringsplan 2018 -2021

63.550

99.103

167.682

198.718

Investeringsplafond 2018-2021

100.000

200.000

300.000

400.000

Ruimte binnen investeringsplafond

36.450

100.897

132.318

201.282

Investeringen worden geactiveerd in het jaar na afronding van de investering, dus van investeringen in 2018 worden de kapitaallasten in 2019 in de exploitatie opgenomen.